Matrícula tancada

Màster en Estudis Immobiliaris

7a Edició

Requisits d'admissió

Per a poder realitzar el curs cal cumplir algun dels següents requisits:

- Llicenciats i diplomats en Dret, Econòmiques, Arquitectura, Enginyeria
- Diplomats en Empresarials i Administració i Direcció d’Empreses
- Graduats Socials o diplomats en Relacions Laborals
- Titulats Mercantils
- Persones que estiguin en possessió d’un títol universitari propi
- DEEI (Diploma d’Especialista en Estudis Immobiliaris) per la Universitat de Girona
- CEI (Curs d’Especialització en Immobiliària) per la Universitat de Girona

Nota: qui no disposi de títol universitari, tindrà dret a rebre, en les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Matrícula

Preinscripció: a partir de l'1 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs. 
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 640€ que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Màster i diplomes d'expert: fotocòpia del DNI o passaport i fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol.
- Cursos d'especialització: fotocòpia del DNI o passaport

Matrícula tancada
eventis